„Šta znam o pubertetu 2022“

U okviru projekta „Šta znam o pubertetu 2022“ koji se realizuje u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo kreirane su radionice prilagođene učenicima četvrtih razreda osnovnih škola kojima su obuhvaćene najvažnije informacije o pubertetu, o građi reproduktivnih organa , telesnim promenama kod dečaka i devojčicama kao i o emocionalnom sazrevanju u periodu puberteta. Ovaj projekat predstavlja uspešan nastavak aktivnosti iz prethodne godine.

Opšti cilj projekta bio je unapređenje reproduktivnog zdravlja učenika četvrtih razreda osnovnih škola putem podizanja nivoa njihovog znanja o pubertetu, telesnim promenama i emocionalnom sazrevanju.

Projekat je realizovan putem održavanja radionica (50 radionica) sa učenicima (ukupno 750 učenika) četvrtih razreda u osam osnovnih škola sa teritorije Novog Sada: OŠ “Mihajlo Pupin Veternik”, OŠ “Desanka Maksimović” Futog, OŠ “Laza Кostić” Кovilj, OŠ “Sveti Sava” Rumenka, OŠ “Ljudovit Štur” Кisač, OŠ “Đura Jakšić” Кać, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Sremska Кamenica i OŠ “Veljko Petrović” Begeč.

Zdravstveno vaspitni materijal bio je pripremljen kao video sadržaj i biće dostupan na sajtu i na društvenim mrežama Doma Zdravlja „Novi Sad“ i služiće u daljem radu sa učenicima.