Stručnjaci sa Tehnološkog fakulteta sugerišu da u upotrebi bude tri vrste kesa

Kako smatraju stručnjaci pravilnik o korišćenju kesa treba da predvidi upotebu tri vrste kesa, a to su polietilenske, kompostirajuće i kese sa aditivom za oksidativnu razgradnju i biorazgradnju.

U Beogradu se od 1. januara primenjuje nova odluka koja se odnosi na korišćenje plastičnih kesa. Zbog određenih nedoumica u vezi sa terminologijom u važećem Pravilniku, gde stoji da su kese “oksorazgradibilne i biorazgradibilne”, što je, kažu u Privrednoj komori Srbije, nemoguće, jer kese mogu da budu oksorazgradive ili biorazgradive.

Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, u jedinoj akreditovanoj laboratoriji će se utvrđivati da li su kese plastične. U laboratoriji se trenutno nalazi oko 30 uzoraka plastičnih kesa, raznih proizvođača. Posle potrebnih procesa utvrđivanja materijala od kog su kese izrađene. Po završenom ispitivanju laboratorija pravi izveštaj i daje izjavu usaglašenosti sa tehničkim propisom.

Foto:Novosti.rs