Svetski dan mentalnog zdravlja

Image by Mohamed Hassan from Pixabay
Image by Mohamed Hassan from Pixabay

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja koji se obeležava 10.10.2023. godine čiji je ovogodišnji slogan “Naši umovi, naša prava” Preventivni centar Doma zdravlja “Novi Sad” obeležiće ovaj značajni datum proverom zdravstvenog stanja u Vatrogasnoj službi Novi Sad: kontrolom šećera i holesterola iz kapi krvi, EKG monitoringom, kontrolom visine krvnog pritiska i pulsa, audiometrijom i radionicom o tehnikama savladavanja stresa, kojem su izloženi u svom radu.

Svetski dan mentalnog zdravlja 2023. godine je prilika da se ljudi i zajednice ujedine oko teme „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“, kako bi unapredili znanje, podigli svest i pokrenuli aktivnosti koje promovišu i štite mentalno zdravlje svih ljudi kao univerzalno ljudsko pravo.

Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo za sve. Svako, ko god bio i gde god da se nalazi, ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. Ovo uključuje pravo na zaštitu od rizika za mentalno zdravlje, pravo na dostupno, pristupačno, prihvatljivo i kvalitetno lečenje i negu, kao i pravo na slobodu, nezavisnost i uključivanje u zajednicu.

Dobro mentalno zdravlje je od vitalnog značaja za naše opšte zdravlje i blagostanje. I pored toga, jedan od osam ljudi širom sveta živi sa mentalnim zdravstvenim problemima, koji mogu uticati na njihovo fizičko zdravlje, način na koji se povezuju sa drugima i njihov život. Stanja poremećaja mentalnog zdravlja, takođe, pogađaju sve veći broj adolescenata i mladih.