Tender za projektovanje garaže u okviru Instituta u Sremskoj Kamenici

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vodjvodine raspisala je tender za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta javne garaže i saobraćajnih površina sa pripadajućom infrastrukturom u okviru kompleksa Instituta u Sremskoj Kamenici.

Tender od prošle godine je bio neuspešan, jer nijedna ponuda nije bila prihvatljiva.

Planirani kapacitet višespratne garaže je oko 400 parking mesta, a bruto razvijena površina objekta je 13.000 m².

Posao je procenjen na 30 miliona dinara.

Tender je otvoren do 11. maja.