Toplije učionice za područna odeljenja u Krušedolu, Rivici i Neradinu

Juče je potpisan ugovor između Opštine Irig i Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj koji obuhvata izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene jedinica lokalnih samouprava i institucija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Objekti za koje će se uraditi ova analiza su područna odeljenja OŠ „Dositej Obradović“ u Krušedolu, Rivici i Neradinu.
Rad na poboljšanju uslova u kojima se pohađa nastava na teritoriji opštine Irig se nastavlja. Nakon nedavno završene rekonstrukcije krova i grejnog sistema u jazačkoj školi i radova na zgradi za osnovno obrazovanje i kulturu u Šatrincima za koje je sve spremno i koji će uskoro otpočeti, lokalna samouprava preduzima dalje mere u omogućavanju podjednako dobrih uslova za sve svoje učenike.

Naime, Opština Irig konkurisala je kod Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i dobila sredstva da učini prvi korak u uređenju školskih objekata u Krušedolu, Rivici i Neradinu. Povećanjem energetske efikasnosti, smanjiće se potrošnja resursa, a učenici će pohađati nastavu u toplijim učionicama bez vlage.
Potpisivanju ugovora je prisustvovao predsednik Opštine Irig, Stevan Kazimirović, koji je istakao da je ovo samo početak i da će se nakon urađene analize energetske efikasnosti pristupiti izradi projektno-tehničke dokumentacije kojom će biti precizirani radovi na sanaciji ovih objekata, vrednost i dinamika projekta.