U Novom Sadu povećan broj tužbi zbog ujeda pasa

Od ukupno 2.555 predmeta, u 530 je Pravobranilaštvo na osnovu punomoćja zastupalo JKP „Zoohigijena i veterina Novi Sad“.

U svim slučajevima je Grad tužena strana, sam ili solidarno sa javnim komunalnim preduzećima.

U odnosu na 2021. godinu, kada je bilo 2.249, broj ovih predmeta je povećan.
Oštećeni građani se za naknadu štete nastale nakon ujeda obraćaju Pravobranilaštvu, nakon čega činjenice utvrđuje Komisija koja predlaže visinu iznosa naknade.
Tokom prošle godine, Komisiji je upućeno 1.285 zahteva za mirno rešavanje sporova, a zaključena su ukupno 982 sporazuma o vansudskom poravnanju, dok se neki oštećeni nisu saglasili sa naknadom.
Prosečna visina naknade koja je isplaćena građanima koji jesu oštećeni ujedom životinje kreće se od 40.000 do 80.000 dinara. 
Kako je ranije Državna revizorska institucija navela u izveštaju, u Novom Sadu se retko kažnjava neodgovorno vlasništvo. Problem napuštenih životinja se ne rešava sistemski kao što bi trebalo, a posledice su ugroženo zdravlje ljudi, ugrožena dobrobit životinja, i povećani troškovi za isplatu naknada.
Izvor: 021.rs