U Novom Sadu predstavljen izveštaj Evropske komisije

Delegacija Evropske unije u Srbiji i Fond „Evropski poslovi” Autonomne pokrajine Vojvodine, zajedno su sa EU info kutkom iz Novog Sada predstavili izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2021. godinu.

Pravosuđe, reforme javne administracije samo su neke od oblasti koje izveštaj verifikuje i prepoznaje, a iskustvo evropskih regija i država daje primer da vertikalna podela vlasti i institucionalno uređenje pozitivno utiče na tokove socijalno-ekonomskog razvoja.

U izveštaju se definišu  afiniteti za svako poglavlje na koje Srbija dalje treba da se fokusira. Prilikom sačinjavanja izveštaja Evropske komisije u Srbiji za 2021. godinu, šefica sektora za evrointegracije i ekonomiju u delegaciji EU, Andrea Hohuber, istakla je da su izvore koristili od Vlade Srbije, nevladinih organizacija…

Osim tih, bilo je reči o klasteru o zelenoj agendi i klimatskim promenama, klaster o resursima, poljoprivredi i koheziji.

U ekonomskim kriterijumima Srbija je napravila izvestan napredak i na dobrom je nivou pripremljenosti u razvijanju funkcionalne tržišne ekonomije, zaključak je današnjeg susreta.

RTV,Fond Eu poslova,Objektiv24