U Novom Sadu se održava elektroakustični kabare “A Weill Ago”

“A Weill Ago” izvode sopran, klavir i elektroniku koje je nadahnula ličnošt i muzika Kurta Vajla. Njegov neobičan i nesvakidašnji odnos sa suprugom, pevačicom i glumicom Lote Lenjom je i danas intrigantan. Dva puta su bili u braku, mirili se i rastajali, zajedno se borili kroz život. Posvećivao joj je predicne pesme dok ih je ona ih izuzetno izvodila i 30 godina nakon njegove smrti. U doba ratova, revolucija i prevrata njihova ljubav je gorela i bila jača nego ikad.

Ne samo Kurtove pesme već i Lotin glas, kao i glasovi Bertolda Brehta, Džemsa Džojsa su zvuci koji oživljavaju detinjstvo i uspomene na doba rata. Kroz pevane, govorene, snimljene i semplovane odlomke javljaju se i prožimaju snimci sačuvani iz tog doba. Elektroakustični sloj Ane Gnjatović kontekstualizuje Vajlove pesme koje sopran Tijana Đuričić izvodi uz pratnju klavira za kojim možemo čuti Milivoja Veljića. Ovaj kabaretski duo na predivan način donosinjihovu muziku i oživljava uspomene.

Izvor: https://vojvodinainfo.rs/