Početak Sport Uključi se i ti, doprinesi sportu!

Uključi se i ti, doprinesi sportu!

65
0

Uzroci su različiti, ali u najvećem broju slučajeva u pitanju su psihološki faktori.

Kako su pedagogija i psihologija neizostavni u radu sa decom, a bivšim sportistima koji su sada treneri mladima, nedovoljno poznate, Razvojni centar „Faktor“ iz Novog Sada realizuje Psihološko-pedagoške obuke za trenere i predavače.

Preduzetnicima, koji deo dobiti ulažu u društveno korisne aktivnosti, Razvojni centar „Faktor“ upućuje javni poziv da sponzorišu obuke i time doprinesu da se rad sa mladima koji se rekreativno ili profesionalno bave sportom podigne na viši nivo, stres koji današnja deca teško podnose amortizuje, a metode rada usmere na motivisanje dece da u sportu ostanu što duže.

Autori obuke imaju višedecenijsko iskustvo na polju profesionalnog sporta, dečje psihologije i pedagogije:

dr Tatjana Krstić – doktor psiholoških nauka
dr Borka Malčić – doktor pedagoških nauka i nekadašnja profesionalna teniserka
Snežana Golić – pedagog i osnivač Razvojnog centra „Faktor“
UKLJUČITE SE!

Više informacija: 060 3005552

nsfaktor@gmail.com