Ulaganje u znanje, ulaganje u budućnost! Raspisan Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih studenata

U okviru programa sprovođenja stručne prakse u organima uprave na teritoriji AP Vojvodine, a koju sprovodi Pokrajinska vlada, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je danas raspisao Javni poziv za finansiranje stručne prakse najboljih studenata koji su diplomirali na fakultetima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koji se nalaze u sastavu univerziteta čije je sedište na teritoriji pokrajine, u školskoj 2020/21 godini.

Stručna praksa sprovodi se u skladu sa zakonom i Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu, dok Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam finansira meru stručne prakse u trajanju od godinu dana.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević ističe da ovo predstavlja aktivnu meru zapošljavanja kroz stručno osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija, sa ciljem sticanja radnog iskustva, bez zasnivanja radnog odnosa.

,,Pokrajinska vlada, odnosno Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, sprovode meru stručne prakse koja će trajati 12 meseci namenjenu najboljim studentima fakulteta koji pripadaju univerzitetima na teritoriji Vojvodine, kao aktivnu meru zapošljavanja i stručnog usavršavanja budućih najboljih kadrova raznih profesija, kako bi stekli inicijalno radno iskustvo u struci, neophodno za nastavak sopstvenog rada i usavršavanja na tržištu rada. Potrebno je nastaviti sa ulaganjem u znanje, osposobljavanjem mladih profesionalaca za samostalan rad u struci, a shodno zahtevima tržišta rada i poslodavaca, stoga pozivam poslodavce iz javnog sektora i diplomce da se u što većem broju odazovu na javni poziv“, rekao je Ivanišević.

Pravo učešća u realizaciji mere stručne prakse ostvaruje poslodavac koji pripada pokrajinskim organima i stručnim službama Pokrajinske vlade, kao i javnim službama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina. Neophodno je da postoje kadrovski kapaciteti za stručno osposobljavanje, tačnije da poslodavac obezbedi mentora koji je najmanje istog nivoa kvalifikacije kao i angažovano lice.