Ulica Pavla Vuisića uskoro dobija novo osvetljenje

Gradski Sekretarijat za Građevinsko Zemljište i Investicije uskoro će započeti radove na izgradnji i adaptaciji javne rasvete u Ulici Pavla Vujića u Novom Sadu.

Izgradnja stambenih objekata namenjenih višeporodičnom stanovanju u Ulici Pavla Vujića uslovila je neophodnost infrastrukturnog opremanja ovog lokaliteta javnim osvetljenjem. Osamnaest stubova javne rasvete, dizajniranih sa granama za LED svetiljke, obogatiće ovu ulicu. Korišćenjem najsavremenijih tehnologija, javna rasveta će oblikovati poseban vizuelni identitet ovog dela grada.

Prilikom adaptacije i izgradnje, koristiće se svetiljke kandelaberskog tipa. Izbor svetiljki i stubova usklađen je sa svetiljkama i stubovima u okolnim ulicama, a zbog energetske efikasnosti i dugog veka trajanja, predviđene su svetiljke isključivo sa LED izvorom svetlosti. Takođe, predviđen je sistem zaštite od eventualnog visokog napona pri dodiru.

Vrednost investicije iznosi 8.231.344,80 dinara, a zahvaljujući novom funkcionalnom i dekorativnom javnom osvetljenju, njegova korist je dvostruka jer je vezana kako za bezbednosni, tako i za estetski aspekt.