Upozorenje Gradskog poreskog ureda Novog Sada: Dospela rata za godišnji porez na imovinu

Gradski Poreski Ured Novog Sada obaveštava poreske obveznike, kako fizička lica, tako i preduzetnike i pravna lica, da 14. novembra 2023. godine ističe rok za uplatu četvrte rate godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu.

Svi zainteresovani mogu dobiti informacije i odgovore na sva pitanja u vezi sa dospelom ratom godišnjeg poreza na imovinu na sledećim lokacijama:
– Šalter sala u Ulici Vojvođanskih brigada broj 24-26,
– Šalter u prostorijama JKP „Informatica“ na adresi Bulevar Slobodana Jovanovića broj 15,
– Info pult Gradskog Poreskog Ureda u TC „Promenada“.

Takođe, možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu gpu@novisad.rs ili putem telefona na brojeve 4871-707 i 4871-751. Gradski Poreski Ured naglašava važnost izmirenja poreskih obaveza u zakonom propisanim rokovima kako biste izbegli obračun i naplatu kamate koja trenutno iznosi 16,5%.