Početak Gradske vesti Usvojen budžet: Za Vojvodinu 68,6 milijardi dinara

Usvojen budžet: Za Vojvodinu 68,6 milijardi dinara

27
0

Ukupan fiskalni deficit projektovan je na nivou od 3,7 milijardi dinara, što je manje od šest odsto od ukupnih prihoda i biće pokriven iz sopstvenih sredstava, odnosno iz prenetih raspoloživih sredstava.

Planirani pokrajinski budžet za 2018. godinu veći je za gotovo pet milijardi dinara u odnosu na „početni“ budžet donet za 2017. godinu i za 1,2 milijarde u odnosu na budžet nakon drugog rebalansa u avgustu ove godine.

U skladu sa programom Pokrajinske vlade u kome je ekonomski razvoj prioritet, što podrazumeva da će se svake godine povećavati iznosi za kapitalne rashode, što je tendencija i na republičkom nivou, osnovno obeležje predloga budžeta za 2018. godinu jeste transformacija strukture resursa u korist one komponente budžeta koja predstavlja investicione rashode.

Subvencije

Za najveće strateške projekte nacionalnog značaja obezbeđena je podrška i učešće Republike Srbije. Subvencije su planirane u iznosu od 9,2 milijarde dinara, što je za 2,84 procenta više nego u 2017. godini, najviše u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, za razvoj preduzetništva, zapošljavanje, za izgradnju nove zgrade RTV, za informisanje, pre svega, na jezicima nacionalnih manjina.

Nastavlja se i sa direktnim subvencionisanjem otvaranja novih fabrika i novih radnih mesta preko Razvojne agencije Vojvodine. U okviru planiranog budžeta, izmenom njegove strukture, u kapitalne projekte u svih 45 lokalnih samouprava u AP Vojvodini biće obezbeđeno 1,4 milijardi više nago u 2017. godini.

Novac i za škole, kulturu i porodice

Predloženi budžet, pored razvojne i investicione, planira i mere socijalne podrške. To su, između ostalih, podrška porodicama za podsticanje rađanja, odnosno mesečna davanja za svaku porodicu u kojoj se rodi treće dete, podsticaji za vantelesnu oplodnju, zatim podrška učenicima i studentima za regresiranje prevoza, kao i podrška izbeglim, prognanim i raseljenim licima.

Predlogom budžeta za 2018. godinu, predviđena su i sredstva za obnovu i opremanje škola i domova učenika, kao i zdravstvenih ustanova, čime se obezbeđuje kontinuitet u započetim aktivnostima.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2,9 milijardi dinara. U ova sredstva uključeno je planirano povećanje plata 10 odsto za zaposlene u ustanovama kulture i ustanovama socijalne zaštite i za pet odsto za zaposlene kod ostalih korisnika sredstava budžeta APV.

Rashodi za zadovoljavanje javnih potreba u drugim oblastima u kojima pokrajina ima nadležnosti predloženi su na nivou kojim se obezbeđuje njihova održivost.