Početak Gradske vesti VELIKA ULAGANJA U IZGRADNJU PUTNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STEP

VELIKA ULAGANJA U IZGRADNJU PUTNE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U STEP

49
0
infrastrukturni radovi

 

U prethodnom periodu izgrađena je kanalizacija otpadnih voda u svim ulicama, sem u Ulici Boška Buhe. Rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa sa JP „Železnice Srbije“ stvorili su se uslovi da i ta ulica dobije kanalizaciju.

Radovi su počeli pre nekoliko dana, a dužina trase na koju će biti priključeno šest objekata je 250m. Grad Novi Sad je u izgradnju sistema kanalizacije otpadnih voda u Stepanovićevu investirao približno 300 miliona dinara. U tom naselju izgrađeno je oko 20km kanalizacione mreže, tri crpne stanice i prečistač.

– U prethodne tri godine završili smo najveću investiciju u Stepanovićevu kada je reč o kanalizaciji, a ove godine završavamo jedinu preostalu ulicu. To je posao vredan 5 miliona dinara, a time će ovo naselje imati kompletnu kanalizacionu mrežu. Približava se stogodišnjica postojanja Stepanovićeva i Grad je odlučio da posle 45 godina uredi centralni trg posvećen solunskim dobrovoljcima za šta smo opredelili 18 miliona dinara. Radovi teku, a Zavod za zaštitu spomenika kulture će restaurirati i sam spomenik – istakao je gradonačelnik Vučević.

Uređenje prostora oko spomen obeležja ispred Doma kulture, na uglu ulica Stepe Stepanovića i Vojvode Putnika, izvodi se na površini od 1280m², u skladu sa uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada. Plato će biti urađen u nivou pešačke staze da bi se omogućio pristup i nesmetano kretanje osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Radovi obuhvataju popločavanje pešačkih staza betonskim elementima, izgradnju kanaleta za odvođenje atmosferske vode, postavljanje urbanog mobilijara kao i ozelenjavanje. Takođe, u toku je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju javnog-dekorativnog osvetljenja centralnog trga sa spomeničkim kompleksom.

Ove godine opredeljeno je nešto više od 20 miliona dinara za radove na popravci kolovozne konstrukcije u Ulici Solunskih dobrovoljaca. Reč je o prvoj fazi radova, od Ulice JNA do Ulice Vojvođanskih brigada, u dužini od 795m, koja obuhvata proširenje saobraćajnice sa postojećih 3m na 5m, pripremu za asfaltiranje i ugradnju dva sloja asfalta. Druga faza radova, na preostalih 1300m, planirana je za 2019. godinu. – Grad je takođe ulagao i u OŠ “Aleksa Šantić“, te su obnovljeni fasada, krov, sistemi za grejanje, učionice su digitalizovane, a sve kako bi đaci imali najbolje uslove za rad. Ove investicije su realizovane zahvaljujući žiteljima Stepanovićeva jer su znali da kandiduju prave projekte, a cilj nam je da u svim delovima grada budu jednaki uslovi za život. Da bismo to postigli privreda mora da bude jača, i treba da nas raduje dolazak svakog investitora – izjavio je Vučević i naglasio da je izvorni budžet Grada danas za 3,5 milijarde dinara veći nego 2012. kada je preuzeo posao gradonačelnika. ovome su doprinele i  doprinele nove investicije, industrijske zone, probuđena građevinska operativa, i odgovorno ponašanje prema javnim finansijama.

Фотографија корисника Милош Вучевић