Vesti čitaoca

Čitaoci portala Objektiv24.rs obasetili su nas o radovima u svojoj ulici.

Naime u Majevičkoj ulici 2/4 došlo je do sanacije parkinaga na koji su se stanari neko vreme zalili.

JKP Put Novi Sad je radio na sanaciji parkinga i time pomogao svojim sugrađanima.