Početak Gradske vesti Više od hiljadu hitnih mera zbog porodičnog nasilja u Novom Sadu i...

Više od hiljadu hitnih mera zbog porodičnog nasilja u Novom Sadu i Sremskim Karlovcima

32
0

Od toga 942 mere izrečene su u slučajevima gde su žrtve bile žene i 301 gde su lica muškog pola (u tom broju najveći broj je maloletne dece i ostarelih lica).

 
Prema vrsti izrečene mere, za privremeno udaljenje učinioca iz stana policija je izrekla 242 mere, a osnovni sud 192, dok je meru privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj policija izrekla 438 mera, a sud 371 meru. Treba imati u vidu da jedno lice, žrtva nasilja može biti zaštićena obema vrstama hitnih mera„, navode za „Dnevnik“ u Centru za socijalni rad Novi Sad.
 
U 2017. godini, od 1. januara do 5. decembra, na području Novog Sada prijavljeno je 897 slučajeva nasilja i to 118 prijava za razvod braka zbog nasilja, 427 za zlostavljanje dece i 352 za nasilje nad odraslim i starim licima.
 
Prema strukturi vrsta nasilja u prošloj godini do 5. decembra prijavljeno je 952 slučaja fizičkog nasilja, 78 seksualnog i 1.704 emocionalnog nasilja.
 
Izvor: Portal 021