Početak Gradske vesti VISOKI SAVET SUDSTVA TRAŽI SUDIJE: U Vojvodini 33 nova delioca pravde

VISOKI SAVET SUDSTVA TRAŽI SUDIJE: U Vojvodini 33 nova delioca pravde

40
0

Reč je o nepopunjenim sudijskim mestima u gotovo svim sudovima opšte i posebne nadležosti, u sva četiri apelaciona suda i u dva suda republičkog ranga – upravnom i prekršajnom apelacionom.

Upravnom sudu nedostaje deset sudija, a Prekršajnom apelacionom sedam. U beogradskoj apelaciji slobodna su četiri sudijska mesta, u apelacionim sudovima u Kragujevcu i Nišu po tri, a u Apelacionom sudu u Novom Sadu jedno.

U višim i osnovnim sudovima raspisan je konkurs za 200 sudija (55 u višim i 145 u osnovnim sudovima), gde se očekuje i najveći broj kandidata, naročito iz redova sudijskih pomoćnika. Najviše sudija nedostaje u Prvom osnovnom sudu u Beogradu – čak 22.

U sudovima posebne nadležnosti – privrednim i prekršajnim – takođe je znatan broj slobodnih sudijskih mesta. U deset privrednih sudova u Srbiji slobodna su 22 sudijska mesta, a za 28 prekršajnih sudova biraće se 57 sudija.

Na teritoriji Vojvodine u privrednim sudovima u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru konkurs je otvoren za po jednog sudiju, dok će prekršajni sudovi u Novom Sadu, Rumi i Senti zaposliti po dva kandidata, a prekršajni sudovi u Zrenjaninu, Somboru i Subotici po jednog.

Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove iz Zakona o sudijama treba da podnesu prijavu Visokom savetu sudstva, na adresu Resavska 42, Beograd, s naznakom: „Oglas za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti”. U prijavi zainteresovani kandidat treba da navede naziv suda za koji konkuriše, svoj jedinstveni matični broj (JMBG), adresu i potpis.

Kandidati iz reda sudija podnose prijavu na oglas i ličnu i radnu biografiju, dok su kandidati iz reda sudijskih pomoćnika, ostali kandidati i kandidati koji su završili početnu obuku na Pravosudnoj akademiji dužni da popune izjavu kojom se opredeljuju za mogućnost da Savet po službenoj dužnosti pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam.

Kandidati iz reda sudijskih pomoćnika podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Ostali kandidati podnose prijavu na oglas, ličnu i radnu biografiju, original ili overenu kopiju diplome o završenom pravnom fakultetu, original ili overenu kopiju uverenja o položenom pravosudnom ispitu, original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, uverenje nadležnog organa da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci), uverenje nadležnog organa da kandidat nije osuđivan (ne starije od šest meseci) i original ili overenu kopiju dokaza o radnom iskustvu posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidat koji je završio početnu obuku na Pravosudnoj akademiji, osim prijave na oglas, lične i radne biografije i dokumentacije iz prethodnog stava oglasa, dostavlja i overenu kopiju uverenja o završenoj početnoj obuci.

U VOJVODINI 33 NOVA DELIOCA PRAVDE

Kada su u pitanju viši i osnovni sudovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, konkurs je otvoren za 33 kandidata. Višem sudu u Novom Sadu nedostaje sedam sudija, a onima u Zrenjaninu, Somboru, Sremskoj Mitrovici i Subotici po jedan.

U Osnovnom sudu u Novom Sadu slobodno je deset mesta, u Vrbasu i Zrenjaninu po dva, a u Bačkoj Palanci, Vršcu, Kikindi, Rumi, Senti, Somboru, Staroj Pazovi i Subotici po jedno.

Kandidat koji je lice s posebnim potrebama uz prijavu za oglas dostavlja i zahtev za korišćenje dodatnih pomagala i verodostojnu medicinsku dokumentaciju, u kopiji.

Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.

O vremenu i mestu održavanja razgovora Komisija VSS-a obaveštava kandidate najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora, objavljivanjem na internet stranici Saveta, čime se smatra da su kandidati uredno obavešteni.

Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija VSS-a će odbaciti zaključkom, navodi se u oglasu za izbor sudija.

Po odluci o broju sudija u sudovima iz oktobra 2015. godine, Srbija treba da ima ukupno oko 3.000 sudija, tako da konkurs za 307 mesta znači da pravosuđu nedostaje gotovo deset odsto od potrebnog broja sudija.

 
Foto: Pixabay
Izvor: Nova Vojvodina
 
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here