Za bezbrižno odrastanje bez droga

U cilju borbe protiv povećanja upotrebe droga, Dom zdravlja „Novi Sad“ u partnerstvu sa Gradskom upravom za zdravstvo, započeo je realizaciju projekta pod nazivom „Za bezbrižno odrastanje bez droga 2023“. Ovaj program je posebno usmeren ka srednjoškolcima, a sprovešće se među učenicima prvog razreda u deset srednjih škola u Novom Sadu.

Prema upozorenju Svetske zdravstvene organizacije, povećanje broja korisnika droga predstavlja ozbiljan izazov, a zemlje u tranziciji, uključujući i našu, smatraju se posebno ranjivim područjem. U periodu tranzicije i socio-ekonomske krize, zloupotreba droga postaje sve prisutnija i izrasta u značajan društveno-medicinski problem. Republika Srbija, zbog svog geostrateškog položaja i uloge na međunarodnom putu droge koji povezuje istok i zapad, suočava se sa prolaskom i zadržavanjem velikih količina droge na svojoj teritoriji.

Mladi u uzrastu adolescencije posebno su podložni riziku razvoja zavisnosti od droga zbog varijabilnog stepena razvoja njihove kognitivne kontrole i postavljanja ličnih granica. Oni se suočavaju sa brojnim izazovima, uključujući sve veće obaveze u školi, promenjene socijalne dinamike sa porodicom i vršnjacima, kao i fizičke i emocionalne promene koje su karakteristične za ovo životno doba. U ovom periodu, teži se većoj autonomiji, ali nekontrolisano donošenje odluka može imati negativne posledice po zdravlje. Ponašanja formirana u ovom dobu često nastavljaju da se manifestuju i u odraslom dobu, što može negativno uticati na zdravstveno stanje. Zbog svega navedenog, kontinuirana implementacija preventivnih mera u borbi protiv zloupotrebe droga je imperativ.