Završen kratak program studija Ekonomskog fakulteta u Subotici

Kratak program studija „Implementacija ERP sistema“ Ekonomskog fakulteta u Subotici je završen, a 17 polaznika dobilo je danas sertifikate o uspešno završenoj obuci za ERP konsultanta.

Kako bi obrazovali visokokvalitetan kadar, spreman da odgovori na najviše izazove u IT sektoru, Ekonomski fakultet, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, kreirao je šestomesečni kratak program studija. Za realizaciju ovog programa koji treba da da stručnjake koji su deficitarni na tržištu rada u Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam izdvojio je 4 miliona dinara.

Fotograf: Andrej Imrić

Nenad Ivanišević pokrajinski sekretar za privredu i turizam, prisustvovao je ovom događaju i tim povodom izjavio:

U Vojvodini danas svedočimo o istorijsko niskoj stopi nezaposlenosti i ona je 7.9 odsto. Pokrajinski sekretarijat i cela Pokrajinska vlada su kroz dugoročnu politiku zapošljavanja i finansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja doprineli tome. Ideja ovih kratkih programa je da na specifičnim delovima tržita rada, gde još uvek postoji nedostatak radne snage, kao što su IT sektor, turizam i ugostiteljstvo, popunimo te praznine.

Ovaj strukovni program je osmišljen tako da prati savremene koncepte i trendove tržišta koji uključuju veštačku inteligenciju, inteligentnu analitiku i automatizaciju procesa, te savremene strategije u poslovanju i poslovnim procesima. Prof. dr Predrag Matković, rukovodilac kratkog programa studija, objašnjava:

Fotograf: Andrej Imrić

Program je koncipiran između formalnog, koje realizuju visokoobrazovne institucije i neformalnog obrazovanja, odnosno kurseva. Uzeli smo ono što je najbolje iz oba sveta. Ovo je novi obrazovni proizvod i to je prvi kratki program koji je realizovan na Novosadskom univerzitetu i u Vojvodini. Mislim da će uskoro zaživeti i da će i drugi fakulteti krenuti našim stopama i da ćemo imati još dosta ovakvih programa za različite oblasti u privredi.

Anđela Radulović, jedna od polaznica izjasnila se o svom iskustvu u tim povodom je rekla:

Fotograf: Andrej Imrić

Kada sam saznala za ovaj program videla sam priliku da na jedan zanimljiv način proširim svoja znanja. Ovde sam naučila da kombinujem praksu i teorijska znanja, kada sam počela da radim nisam baš imala uvid u obe strane medalje. Već sam dva kursa primenila u svakodnevnom poslovanju. Svako ko je imao čast da upozna profesora Neđu Balabana zna sa koliko je ljubavi pročao o konsultantskom poslu, studentima i kompaniji i sigurna sam da bi bio ponosan na ovu sinergiju.

Kompanije koje su poslale svoje zaposlene na edukaciju takođe izražavaju zadovoljstvo programom i očekuju brze rezultate u primeni novostečenog znanja.

Fotograf: Andrej Imrić

Tržište IT tehnologija je zahtevno, traži visokokvalitetne kadrove i ovo je jedan od načina da se dođe do njih. Iz naše kompanije je bilo dva polaznika i očekujem da vrlo brzo počnu da koriste znanje koje su ovde stekli.“ rekao je Dragan Voćkić.