Zimska služba spremno dočekala snežne padavine

Ekipe nadležnih preduzeća od ranih jutarnjih sati angažovane su u i obavljaju se potrebne intervencije u skladu sa prioritetima i situacijom na terenu.

JKP „Put“, nadležno za prohodnost na saobraćajnicama i mostovima, trenutno vrši posipanje solju na sremskoj strani grada, dok je na Popovici i u Rakovcu obavljeno i čišćenje snega sa kolovoza, a sneg se, za sada, ne zadržava na saobraćajnicama u samom gradu, ali se prati stanje na terenu i kada se ukaže potreba, pristupiće se soljenju ili čišćenju kolovoza i u gradskim ulicama, a prema planu i prioritetima rada Zimske službe.

Obezbeđenje prohodnosti autobuskih stajališta, parkova i pešačkih staza na mostovima u nadležnosti je JKP „Gradsko zelenilo“ i trenutno su ekipe ovog preduzeća prioritetno angažovane u naseljima na sremskoj strani grada, a istovremeno se vrši i čišćenje pešačkih staza na mostovima.

JKP „Čistoća“, nadležna za prohodnost trotoara, trgova i platoa, po prioritetima je trenutno angažovana na soljenju i čišćenju snega u užem i širem centru.

JKP „Parking servis“ angažovan je na soljenju i, po potrebi, uklanjanju snega sa parkirališta, dok se JKP „ Tržnica“ stara o prohodnosti svih pijaca u gradu i prostora oko istih.

Zimska služba biće u punoj pripravnosti i aktivno angažovana na terenu, kako bi se obezbedili uslovi za neometano i bezbedno odvijanje saobraćaja i maksimalna prohodnost saobraćajnih površina.

Novi Sad, 26. februar 2022. godine